> Hurt-paliw

Hurt paliw

Hurt paliw

Nasza firma zajmuje się dostarczaniem paliw płynnych od ponad piętnastu lat. Przez ten okres czasu zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pozwalające świadczyć profesjonalne usługi. Naszym klientom gwarantujemy najwyższej jakości produkt, terminowość dostaw, konkurencyjne ceny, wysoki poziom usług.

Naszym najważniejszym celem jest pełne zaspokajanie potrzeb naszych klientów.

Oferowany przez naszą firmę olej opałowy LOTOS RED dzięki swoim właściwościom znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak i w różnego rodzaju budynkach użyteczności publicznej: biurowcach, hotelach, szkołach, piekarnictwie czy szpitalach – wszędzie tam gdzie liczy się niezawodność, komfort, czystość i oszczędność w użytkowaniu energii cieplnej. Posiadany przez naszą firmę wysokiej klasy sprzęt do dystrybucji jak i doświadczona kadra sprawiają, że nasze usługi są wykonywane sprawnie i fachowo.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

-benzyna bezołowiowa 95

-benzyna bezołowiowa 98

-olej napędowy

-autogaz LPG

-olej opałowy

Najważniejsze informacje o paliwach

Benzyna bezołowiowa Pb 95

Ogólna charakterystyka

Benzynę bezołowiową stosuje się jako paliwo do silników z zapłonem iskrowym. Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS SA WT 67/04 wyd. 1 oraz Polskiej Normy PN-EN 228.

Benzyna bezołowiowa Pb 95

Liczba oktanowa badawcza LOB, min 95,0
Liczba oktanowa motorowa LOM, min 85,0
Prężność par, kPa 45,0-60,0 (lato)
60,0-90,0 (zima)
45,0-90,0 (okres przejściowy)
Indeks lotności, max 1150 (okres przejściowy)
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr 5
Zawartość siarki, max, mg/kg 50,0
Gęstość w temp. 15°C, kg/m3 720 – 775
Zawartość benzenu, max, % (V/V) 1,00
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V) 35,0
Zawartość związków organicznych tlenowych % (V/V):
– alkohol etylowy EtOH, max 5,0
– etery C5 i wyższe, max 15,0
Zawartość tlenu łączna, max, % (m/m) 2,7

Benzyna bezołowiowa Pb 98

Ogólna charakterystyka

Benzynę bezołowiową stosuje się jako paliwo do silników z zapłonem iskrowym. Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS SA WT 67/04 wyd. 1 oraz Polskiej Normy PN-EN 228.

Benzyna bezołowiowa Pb 98

Zawartość związków organicznych tlenowych % (V/V):

Liczba oktanowa badawcza LOB, min 98,0
Liczba oktanowa motorowa LOM, min 88,0
Prężność par, kPa 45,0-60,0 (lato)
60,0-90,0 (zima)
45,0-90,0 (okres przejściowy)
Indeks lotności, max 1150 (okres przejściowy)
Zawartość ołowiu, max, mg Pb/litr 5
Zawartość siarki, max, mg/kg 50,0
Gęstość w temp. 15°C, kg/m3 720 – 775
Zawartość benzenu, max, % (V/V) 1,00
Zawartość węglowodorów aromatycznych, max, % (V/V) 35,0
Barwa naturalna
– alkohol etylowy EtOH, max 5,0
– etery C5 i wyższe, max 15,0
Zawartość tlenu łączna, max, % (m/m) 2,7

Olej napędowy

Ogólna charakterystyka

Olej napędowy EURODIESEL EKO stosuje się jako paliwo do silników Diesla. Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS SA WT 4/00 wyd. 7. Spełnia wymagania PN-EN 590.

Olej napędowy EURODIESEL EKO

Gęstość w 15°C, kg/m3 820-845
Zawartość siarki, max, mg/kg 50,0
Lepkość w 40°C, mm2/s 2,00 – 4,50
Temperatura zapłonu, min, °C 62
Temperatura zablokowania zimnego filtra, max, °C 0 (lato)
-20 (zima)
-10 (okres przejściowy)
Indeks cetanowy, min 46,0
Liczba cetanowa, min 51,0
Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50°C), max 1

Autogaz – LPG

Ogólna charakterystyka

Gaz płynny jest paliwem należącym do grupy gazów płynnych węglowodorowych, których cechą charakterystyczną jest zdolność przechodzenia z fazy gazowej do fazy ciekłej pod ciśnieniem nie przekraczającym 25 bar w temperaturze pokojowej. Gaz płynny otrzymuje się w rafineriach przeróbki ropy naftowej w procesie uwodorniania i syntezy ropy naftowej. Gaz płynny jest gazem bezbarwnym, bezzapachowym, nietoksycznym, łatwo palnym i wybuchowym.

Ze względów bezpieczeństwa jest zwykle nawaniany co umożliwia wykrycie go przez zapach w stężeniu do 1/5 dolnego poziomu zapłonu (około 0,4% gazu w powietrzu).

Gaz płynny niezależnie od jego składu jest cięższy od powietrza, wskutek czego może przez długi czas zalegać w zagłębieniach terenu lub źle przewietrzanych pomieszczeniach. Gaz płynny można magazynować jako ciecz w temperaturze otoczenia pod jego własnym ciśnieniem pary, lub w stanie ochłodzonym pod niższym ciśnieniem. Wzrostowi temperatury otoczenia towarzyszy wzrost ciśnienia gazu. Gaz płynny magazynowany w zbiorniku zamkniętym wytwarza w nim nadciśnienie. Wartość nadciśnienia zależy od prężności par, składu chemicznego i temperatury mieszaniny a niezależne jest od ilości fazy ciekłej gazu w przestrzeni uwięzionej (przy założeniu, że maks. napełnienie nie przekroczy 85% pojemności zbiornika).

Wzrost objętości przy rozprężeniu (odparowaniu naturalnym) w porównaniu do stanu skroplonego wynosi około 260 razy.

Charakterystyczne parametry gazu płynnego

właściwości gazu płynnego jednostka propan butan
wzór chemiczny C3H8 C4H10
masa cząsteczkowa g/mol 44,09 58,12
gęstość – stan ciekły przy 15°C w kg/dm3 0,51 0,58
gęstość – stan gazowy przy 0°C w kg/Nm3 2,019 2,703
gęstość względna do powietrza powietrze=1 1,555 2,091
temperatura wrzenia w oC przy 1,013 bar -42,1 -0,5
ciepło parowania przy 0°C kWh/kg
kJ/kg
0,105
378,58
0,106
383,86
górna wartość opałowa – ciepło spalania (0°C przy ciś. 1 bar) kWh/kg
kWh/m3
MJ/kg
MJ/m3
13,98
28,23
50,34
101,21
13,74
37,07
49,49
133,80
dolna wartość opałowa – wartość opałowa (0°C przy ciś. 1 bar) kWh/kg
kWh/m3
MJ/kg
MJ/m3
12,87
25,99
46,34
93,18
12,69
34,32
45,70
123,56
maksymalna temperatura spalania z powietrzem w °C
z tlenem w °C
1925
2850
1897
2850
temperatura zapłonu z powietrzem °C 510 430
temperatura zapłonu z tlenem °C z tlenem w °C 490 400
granica wybuchowości w % objętości gazu w mieszaninie z powietrzem
z tlenem
2,1% do 9,5%
2,0% do 48 %
2,1% do 9,5%
2,0% do 48 %
zapotrzebowanie powietrza do spalania m3/ m3
m3/ kg
23,9
12,1
31
12
zapotrzebowanie tlenu do spalania m3/ m3
m3/ kg
5,0
2,6
6,5
2,5

Olej opałowy

Ogólna charakterystyka

LOTOS RED to lekki olej opałowy nowej generacji.

Wysoka jakość pozwala na stosowanie go w najlepszych kotłach grzewczych spełniających wymogi znaku „Błękitny Anioł” i odpowiadających normom najostrzejszych w świecie wartości granicznych Programu Hamburskiego.

Olej opałowy LOTOS RED to nowoczesny produkt, przyjazny środowisku, znacznie przewyższający wymagania ekologiczne, spełniający równocześnie najostrzejsze wymagania współczesnej techniki grzewczej oraz dostosowany do zróżnicowanych warunków klimatycznych i najtrudniejszych warunków transportu, magazynowania i handlingu.

LOTOS RED znajduje zastosowanie jako paliwo do ogrzewania wszystkich obiektów wyposażonych w instalacje zasilane lekkim olejem opałowym, wykorzystywany może również być jako paliwo energetyczne w technologicznych procesach przemysłowych.

LOTOS RED jest nowoczesnym produktem najwyższej jakości opracowanym przy współudziale najlepszych laboratoriów światowych przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć przemysłu naftowego.

LOTOS RED to lekki olej opałowy, którego własności eksploatacyjne i użytkowe wyznaczają kierunek ewolucji krajowego i europejskiego rynku lekkich olejów opałowych.

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji rekomenduje LOTOS RED. LOTOS RED może być stosowany przy palnikach niebieskopłomieniowych.

Produkt spełnia wymagania niemieckiej normy DIN 51603-1.

Gęstość w 15°C nie wyższa niż (g/ml) 0,860
Zawartość siarki, nie więcej niż (%/m/m) 0,20
Lepkość kinematyczna w 20°C (mm2/S) 6,00
Temperatura zapłonu, nie niższa niż (°C) 56
Temperatura płynięcia, nie wyższa niż (°C) 0 (lato)
-20 (zima)
-10 (okres przejściowy)
Wartość opałowa nie niższa niż (MJ/kg) 42,6
Zawartość wody nie większa niż (Mg/kg) 200
Pozostałość po spopieleniu nie większa niż (%/m/m) 0,01